webbshop-3.png
Hem Om Oss Office 365 Tjänster Mobilservice Webbshop Kontakt Suomeksi GDPR

GDPR

Personuppgiftspolicy (GDPR)

 

GR IT & Data (Gränsälvens IT & data AB) värnar om din personliga integritet, och det är av yttersta vikt för oss att du ska känna dig trygg med att de personuppgifter du delar med

oss är i säkra händer.

Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, och i denna person- uppgiftspolicy vill vi därför på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information samt hur du får tillgång till och uppdaterar dina personuppgifter hos oss.

 

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk

person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, postadress, telefonnummer eller e-postadress.

 

Säkerhet kring din information

GR IT & Data sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att

dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. GR IT & Data vidtar de åtgärder

som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med

denna policy och dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter

till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

GR IT & Data samlar in personuppgifter direkt från dig, genom din användning av våra

digitala tjänster, samt från tredje part.

 

I samband med köp

När du köper någon produkt eller tjänst genom GR IT & Data så samlar vi in personuppgifter

från dig för att kunna fullgöra din beställning. Detta kan inkludera uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter för den genomför köpet. I samband med detta lagras också information om köpet såsom ordernummer, vad som bokades/köptes, när och var bokningen/köpet genomfördes samt betalningsuppgifter. Om du lämnar kommentarer eller önskemål så lagras även dessa för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss.

 

I samband med personlig kontakt

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss till exempel i butik, via kundtjänst,

via e-post eller formulär, via chatt, på telefon, i samband med event eller tävlingar, eller på andra

sätt. I tillägg till dina förfrågningar eller din feedback samlar vi även in de personuppgifter som

behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende såsom namn, ordernummer och

kontaktuppgifter.

 

Vid användning av våra digitala tjänster

När du använder vår webbplats eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten såsom IP-nummer, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering.

Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du loggar in på våra plattformar och online-tjänster genom att använda dina användaruppgifter från sociala nätverk såsom Facebook och Google samtycker du även till att dela dina användaruppgifter där med oss. GR IT & Data använder cookies för att hjälpa oss tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och för att förbättra din kundupplevelse.

 

Om du inte vill att GR IT & Data behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt-

marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig i vår e-postmarknadsföring eller genom att kontakta oss. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

 

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

 

·     Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från GR IT & Data om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig,

ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Se kontaktuppgifter nedan.

 

·     Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.

 

·     Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.

 

·     Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format.

 

·     Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakt

Tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud du har några frågor eller synpunkter om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Om du anser att vi eller något annat företag behandlar dina personuppgifter i strid med gällande

dataskyddslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

 

För att begära registerutdrag från GR IT & Data kontaktar du vårt dataskyddsombud

på nedanstående adress:

 

GR IT & Data

Dataskyddsombud

Torget 6

953 31 Haparanda

 

Skicka in din begäran skriftligen tillsammans med en kopia på giltig legitimation samt din namnteckning i original.

________________________

 

 

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018

webshop-4.gif

Följ oss på Facebook